Stor guidning idag

Storguidning idag

Idag var det jag plus tre hjälpbåtar som körde. Det var Patrik Lindström, Olle Bergren och Johan Thelander som hjälpte mig med dagens gäster. Strålande väder hade vi och fisket var godkänt men man kände att de inte riktigt var på hugget. Det blev bara en halvdag 8-12 och på den tiden lyckades Patriks båt få ihop 14 gäddor, vi fick ihop 9 st, Olle 7 st och Johan 5 st. En kul dag med trevliga gäster.