Vår döende skärgård

Vår döende skärgård

Nu måste jag ventilera mig då jag kokar inombords. Jag har länge tyckt att säl- och skarvhatet varit överdrivet och i mångt och mycket obefogat. Nu utlyser jag katastrofläge i skärgården.

Jag och många andra som bedriver chartrade sportfisketurer i skärgården får se hur fiskbeståndet fullkomligen imploderat på endast några få års tid. Det är inte en enskild faktor som står som ansvarig för detta utan det är många faktorer som spelar in. Det som är mest påtagligt i min egen vardag är ökningen av säl och skarv. Och då är det inte bara ökningen av antalet individer som bekymrar utan det är också att de ändrat vanor och levnadssätt. Förr såg jag sällan eller aldrig säl inomskärs. Nu är sälen inte bara inomskärs utan nu är sälen inne i de grunda gäddvikarna på daglig basis. De släpar magen i dyn på 0,7 m djupt vatten och jagar chanslösa gäddor. Gäddor som denna tiden på året söker sig till dessa vikar för att leka och yngla av sig. Försök själv att ha lite mys med gumman eller gubben med ett lejon i sovrummet.

De gäddor som klarar sig skräms troligen iväg med avbruten eller misslyckad lek till följd av detta. De gäddor som ändå lyckats få sin rom befruktad och kläckt får se sina små avkommor ätas upp av skarven. Skarven bosätter sig i stora antal på öar. Deras avföring stinker på många hundra meters håll och den får växtligheten att dö tills ön är helt kal. Då flyttar de vidare till nästa ö. Skarven äter ca 0,5 kg fisk per fågel och dag. År 2012 uppskattade man att landets 250.000 skarvar konsumerade 25 miljoner kilo fisk. Detta samtidigt som sälen i Sverige konsumerar ca 15-20 miljoner kilo per år.

Vi investerar många miljoner i att förbättra lekvägar samt ta bort dammar för öring och lax. Det byggs så kallade gäddfabriker där man restaurerar viktiga lekplatser för gädda, abborre och annan fisk som tidigare dikats ur. Allt för att vi ska ha en mer levande skärgård med bättre fiske. Det har istället blivit en väldigt dyr uppfödning av säl och skarv. Skarven beräknas äta fisk i Hjälmaren för ca 14 miljoner kronor per år. Det är förmodligen en liten bråkdel av vad den äter i skärgården.

Jag har inte mycket fakta utan detta inlägg är grundat på mina egna, kollegor och vänners observationer. Jag har under perioder fört statistik på fångad fisk per dag och 2013 hade vi ett snitt på 26 fångade gäddor i båten per heldag över hela året sett. Ett fantastiskt fiske och det kändes som om det var uppåtgående trend både för gädda, abborre och havsöring. I år går det nästan inte att komma upp i fem gäddor per dag när vi fiskar i skärgården.

Kontentan av detta är att jag och andra fiskeguider har slutat att fiska i skärgården. Nu söker vi oss mot Mälaren, Hjälmaren och andra insjöar. Kustnära samhällen som till exempel Trosa, Nynäshamn m.fl. får minskade intäkter till följd av detta. Vi tankar bensin, nyttjar service i marinor m.m. Vi handlar även mat till våra gäster och ser till så de har bra boende för natten på vandrarhem, stuga eller hotell. Gäster som sedan kanske går ut på byn för att äta god mat och roa sig. Många av oss fiskeguider har lyxen att kunna ha båten på trailer vilket gör att vi kan byta fiskevatten och på så sätt kunna erbjuda våra gäster bra fiske ändå, men långt ifrån alla har den möjligheten. Och de få yrkesfiskare som finns kvar, de kan ju knappast byta vatten.

Problemet har börjat belysas lite i media. Jag läste bland annat att det finns över 5000 gråsälar bara i Stockholm. Nu har man bestämt att dubbla skyddsjakten från 500 till 1000 sälar i Sverige. Ett steg i rätt riktning men det räcker på långa vägar inte. Vi måste få till allmän jakt på säl eller lösa det på något annat sätt, och det är fort innan kustnära arter riskerar att bli nära inpå utrotade. Samma sak gäller för skarven.

Den här utvecklingen oroar mig djupt och jag är rädd att mina barn ska växa upp med en skärgård utan fisk.

 

Källor:

http://svenskjakt.se/start/nyhet/kraftiga-inskrankningar-i-skyddsjakt-pa-skarv/

http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/nu-ska-1000-s%C3%A4lar-skjutas-i-sverige-3911106?utm_medium=social&utm_source=nyhetsmorgon_fb&utm_campaign=nyhetsmorgon

http://www.norrteljetidning.se/opinion/debatt/al-och-gadda-maste-skyddas-mot-skarven

 

 

David Gross

Fiskguide

david@grossguidar.se

0760505292